• Свържете се с нас:
  • 0879 230 100;  0877 285 100

Умни дечица – дидактически интерактивни игри и ситуации в детската градина

Умни Дечица

Българската платформа за  дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини

„УМНИ ДЕЧИЦА“ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
НОВО И ОРИГИНАЛНО
Иновативна технология за обучение, разработена от български екип, без еквивалент на световния пазар.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За работа с деца в детски градини и начален курс в училище под ръководството и насоките на учител.
УЧЕНЕ ЧРЕЗ ЗАБАВЛЕНИЕ
Усвояването на материала става по лек и забавен начин онлайн, чрез мултимедийни игри и ситуации.

Целева група

  • деца от 3 до 7 години от детските градини;
  • деца в предучилищна и начална училищна възраст;
  • деца в риск от обучителни затруднения;
  • деца и ученици със СОП и деца от специалните училища;
  • деца и ученици с девиантно поведение и умствена изостаналост;
  • деца и ученици с различни видове увреждания и нарушения.

Образователни материали

Образователните материали са внимателно подбрани и обработени, така че да бъдат разбираеми и без затруднения детето да добива нови знания и умения.

Всички текстове са придружени с аудио запис, като по този начин се постига възприемане на изучаваното дори и от хора, които не могат да четат.

Включени са изключително голям брой илюстративни материали.

Въпроси

Към момента въпросите са изключително много, покриват разнообразни области и не само отговарят на нуждите от базово образование, но и са представени по привлекателен и разбираем начин.

Повечето въпроси са от типа „въпрос с 4 отговора, само един верен“.

Има и въпроси тип игра – за оцветяване, лабиринти и др.

Български и английски

Съществуващите игри и тестове, текстове и аудио са разработени на
два езика – български и английски.

Платформата е отворена за допълване и създаване на неопределен брой обучителни материали, включващи различни области.

„Умни дечица“ може да се приспособи към различни потребители.

Цели

Забавно

Забавен начин за получаване на знания чрез игри, текст и аудио.

Развитие

Разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие.

Качество

По-високо качество и по-добър достъп до образование.

Превенция

Ранна превенция на обучителни затруднения.

Подпомагане

Подпомагане на деца с различни видове увреждания и нарушения.

Английски език

Ранно изучаване на английски език чрез игри и забавления.
Достъпност и ползваемост

Платформата „Умни дечица“ за детските градини е с интерфейс, който не изисква никакви допълнителни конфигурации и инсталации.

Обучението е възможно през всякаква електронна среда – интерактивна дъска, компютър с проектор, мобилен телефон, таблет.
Учителят трябва да разполага с устройство с интернет връзка, а за учениците е желателно, но не задължително, да имат таблети.
Образователното уеб приложение „Умни дечица“ може да се използва на интерактивна дъска или на компютър с проектор.
Как работи „умни дечица“ за детските градини?
1
Всяка детска градина, която е закупила „Умни дечица“, разполага с потребителско име, парола и линкове за достъп.

Учителят предварително подготвя урок като на своя компютър или таблет подбира въпроси от избраната образователна област. Въпросите се избират измежду големия брой вече въведени въпроси в палтформата.

Урокът може да бъде на български или английски език.

2
По време на учебния час учителят последователно задава въпросите на децата като щраква на определен бутон на своето устройство.
3
Въпросът автоматично се изпраща до таблетите на децата (ако разползагат с такива) и към интерактивната дъска.

Чува се аудио запис на въпроса на съответния език: български или английски.

4
Децата следва да отговорят чрез посочване на верния отговор (щракване върху картинка) на техните устройства и дъската.
5
Учителят може да разгледа резултатите на учениците от всички въпроси. С отметка до името на ученика се отбелязва, ако той е отговорил вярно и с х, ако е дал грешен отговор.
6
В приложението „Умни дечица“ има и множество игри, които са предназначени само за интерактивна дъска – оцветяване, лабиринти, скрити картинки и др. Тук децата едно по едно трябва да изиграят играта на дъската, пред останалите деца.
Уеб приложението „Умни дечица“ дава нов и модерен подход в получаването на знания в детските градини и училищата, като същевременно подобрява комуникацията между учители и ученици по иновативен начин.

Уеб платформата дава благоприятни възможности за обогатяване на знания и обща култура чрез позитивни преживявания и е съобразена с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценa: 50 лв на месец платими на годишна база за цялата детска градина.

Дейност

Период / единична цена

Обща стойност

  • Неограничено използване на „Умни дечица“ от всички учители и деца.
  • Обучителни материали за работа със софтуера.
  • Техническа поддръжка и съдействие по телефон и имейл.

1 месец (150 лв. / месец)

150 лв.

12 месеца (50 лв. / месец)

600 лв.

* Посочените цени са с ДДС.
* Цената за 12 месеца е платима еднократно.

ВРЪЗКА С НАС

Ако желаете да закупите „Умни дечица“ за Вашата детска градина,
както и за всякакви въпроси и допълнителна информация,
не се колебайте да се свържете с нас